Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkommen til Legekontoret i Nordreisa.

Legekontoret ligger i 1. etasje på Sonjatun Helsesenter like ved sentrum på Storslett. 

Legekontoret har utenom egen åpningstid akuttmottak med døgnbemanning. 

På legekontoret vil du i tillegg til 6 fastleger og 1 turnuslege komme i kontakt med sykepleiere og helsesekretærer som betjener laboratorie, skiftestue og kontor m/skrankefunksjon.Aktuelt

Dose 3 til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

20. september 2021

Hvem skal få vaksine?
Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose: 

Gruppe 1:
Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling ifht vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Gjelder dette deg, ta kontakt med koronatelefon 77488114 for å bestille time. 
Evt. send melding på denne siden under "bestille time"

Vaksinering av barn mellom 12-15 år

9. september 2021

Vi har startet innkalling til cov-19 vaksine for barn og unge mellom 12-15 år.

Vaksineringen skjer den 20, 21 og 22 september. 

Dersom ditt barn ønsker vaksine, er det fint om dere finner frem samtykkeskjema og har det klart til vi ringer.
Det finner dere på denne linken; 

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

Dersom dere ikke har tilgang til skriver kan det også hentes på legekontoret på dagtid. 
Husk at begge foreldre må skrive under på den, såfremt man ikke har aleneansvar for barnet. 

Vi vil ringe foreldre for å avtale tid, men dere kan også sende melding her og bestille time for vaksinering på siden under timebestilling.

Barn i denne aldersgruppen tilbys i første omgang 1 dose, og barnet må ha fyllt 12 år før vaksinering.

Dette vil gjelde barn født i 2006-2007-2008 og 2009 (de som har fyllt 12 år)

OG husk; dersom dere ser at vi har ringt ønsker vi at dere ringer tilbake snarest på 775 88114.   

Her finner du også mer informasjon om vaksinering av barn og unge.

bokmal_koronavaksine-for-ungdom.pdf (fhi.no)

Datoer for vaksinering:
20, 21 og 22 september 2021

 

Vaksinasjon av 15-16 åringer/ NY DATO 20 september-21

26. august 2021

Vi har startet med å innkalle 16-17 åringer til vaksinering. Dette gjelder de som er født 2004 eller 2005.
Dersom dere har blitt oppringt og ikke har hatt mulighet å svare telefon er det viktig at dere ringer tilbake snarest mulig.

Vaksinasjon for denne gruppen er 30.08.21 og 31.08.21 og 20.09.21
da de skal vaksineres med Pfizer. 

De som enda ikke har fyllt 16 år på vaksinetidspunkt, må ha med seg samtykkeerklæring fra foreldre.
Dette finner dere på FHI sin hjemmeside, eller kontakte koronatelefon. 

Kontakt koronatelefon 77588114 dersom dere ikke har folkeregistrert adresse i Nordreisa, men likevel ønsker å få tatt vaksinen her.

 

VAKSINASJON FLYTTES TIL IDRETTSHALLEN

26. august 2021

Fra 30.08.21 vil vaksinasjon flyttes over til iDRETTSHALLEN. 
Vi anbefaler fortsatt
- munnbind før dere går inn
- møter presis, maks 5 minutt før tiden.
- ta kontakt med koronatelefon 77588114 dersom du har symptomer på    korona.

 

 

 

NÅ FORSKYVES 2.DOSENE

26. august 2021

De som har fått 1.dose i løpet av juli måned forskyves nå til uke 35.
Vi vil sende ut melding til alle dette gjelder, og anmoder sterkt om at dere  møter på oppgitt tidspunkt.
Dersom dere likevel av særskilte grunner ikke har mulighet å møte, ber vi dere ta kontakt snarest med koronatelefon: 77588114 mellom kl 08.00 og 15.00. 

Nordreisa kommune har mottatt mange doser fra Moderna/Spikevax. 
Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Det anbefales 4 uker mellom dose 1 og 2 når disse vaksinene kombineres.

 

I uke 34 (23 - 27.08 august)

20. august 2021

vil legekontoret ha redusert åpningstid på telefon. Dette pga redusert bemanning. 

Åpningstid: mandag - fredag kl 0800 - 1000 og kl 1400 - 1500.

Bestilling av ordinære timer og fornying av resepter, sykemeldinger etc kan gjøres via vår elektroniske bestillingstjeneste her. 

Ber om at disse henvendelsene ikke gjøres til legevakt da dette blokkerer for andre livsviktige henvendelser.

KORONAVAKSINERING DOSE 2

7. august 2021

Ber alle være oppmerksom på SMS fra 2097.

Vi sender ut time til Koronavaksine dose 2 på SMS. Noen vil nok bli innkalt tidligere enn planlagt, men alle vil måtte vente i minimum 3 uker på dose 2. Vi innkaller i henhold til lister for når dose 1 ble gitt.

Det vil stå i meldingen at dette gjelder Koronavaksine dose 2. 

Dersom du ikke kan møte på tildelt tidspunkt ta kontakt med oss på tlf 77588114.

Koronavaksinering fra og med uke 32

7. august 2021

Alle som ikke har fått koronavaksine dose 1 bes ta kontakt med oss på tlf 77588114 da det er flere vi ikke får svar hos når vi ringer.

 

KORONAVAKSINERING

30. juli 2021

Ungdom over 18 år som skal flytte fra Nordreisa til høsten for å studere kan bli prioritert for vaksine.

Dersom dere ikke har fått avklart vaksine, ta kontakt på 775 88114.

Nå har vi startet med å innkalle de som er i gruppe 11, Alder 25-39 år. 

Ansatte i skole/SFO og barnehage prioriteres innenfor rammen på inntil 10 % av kommunens tilsendte vaksinedoser. Vaksinering starter med ansatte som jobber i barnehage og SFO, og fortsetter med de som jobber i skolen. 

Alle som skal vaksineres vil bli ringt opp av oss.

Veldig viktig at dere ringer tilbake på tlf 775 88114 dersom dere ikke hadde mulighet å  svare når vi ringte.

For de som er over 65 år eller med underliggende sykdommer er det anbefalt 6 uker mellom 1. og 2. dose.

For resten av befolkningen vil det være 12 uker mellom 1. og 2.dose. 

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Listen over sykdommer/tilstander som det vises til i punkt 4 – 7 finner du hos FHI (FHI.no).

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Du blir kontaktet av pr telefon når det er din tur for vaksinasjon. Følg med på nettsiden til kommunen du bor eller oppholder deg i for detaljer.

REDUSERT TELEFON ÅPNINGSTID PÅ LEGEKONTORET

30. juli 2021

I uke 32 (09 - 13.august) vil legekontoret ha redusert åpningstid på telefon. Dette pga redusert bemanning. 

Åpningstid: mandag - fredag kl 0800 - 1000 og kl 1400 - 1500.

Bestilling av ordinære timer og fornying av resepter, sykemeldinger etc kan gjøres via vår elektroniske bestillingstjeneste her. 

Ber om at disse henvendelsene ikke gjøres til legevakt da dette blokkerer for andre livsviktige henvendelser.  

Vikarlege

22. juni 2021

Vi ønsker vikarlege Moin Aldin Muhammad Afzal velkommen som vikarlege her hos oss. Han skal jobbe her i 8 uker f.o.m 22.06.21. 

Roald Inge Vestgaard

22. juni 2021

Roald Inge Vestgaard er tilbake i sin stilling som fastlege f.o.m 01.06.21. Viktoria Isaksen er som følge av det sluttet ved Legekontoret.

Les flere nyheter