Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Velkommen til Legekontoret i Nordreisa.

Legekontoret ligger i 1. etasje på Sonjatun Helsesenter like ved sentrum på Storslett. 

Legekontoret har utenom egen åpningstid akuttmottak med døgnbemanning. 

På legekontoret vil du i tillegg til 6 fastleger, 2 LIS leger og 2 legevaktsleger komme i kontakt med sykepleiere og helsesekretærer som betjener laboratorie, skiftestue og kontor m/skrankefunksjon.

HELSERESPONS AVSLUTTES SNART! 

NY
Du kan nå kommunisere digitalt med legekontoret via HELSE NORGE

Se link under.

Helsenorge – din helse på nett - Helsenorge

Du kan også laste ned app som heter Helse Norge på din telefon. 

På Helse Norge kan du blant annet:
Kontakte legekontoret
Se dine aktive resepter og fornye resepter
Se kjernejournalen din fra spesialisthelsetjeneste
Bytte fastlegeAktuelt

TELEFON STENGES IDAG den 09.02.24

9. februar 2024

mellom kl 11.00 til 11.30 pga oppdatering.

 

 Vaksine mot korona og influensa

16. oktober 2023

settes på HELSESTASJON på disse dagene mellom kl 09-14

OBS SISTE DAG!

20.november  - Rotsund, Hamnes, Bakkeby, Hamneidet

150 kr, for influensavaksine
400 kr for pneumokokkvaksine
Koronavaksine er gratis

Dersom det ikke passer å komme når ditt distrikt vaksinering kan du komme en av de andre dagene.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

 Snakk med legen din om du er usikker på om dette gjelder deg.

NYE FASTLEGER

21. august 2023

Vi er veldig glad for at vi nå har fått besatt alle våre ledige legestillinger.

Andrea Hanssen startet 12.06.23 og er allerede godt i gang. Hun jobber nordsjøturnus og jobber i 3 uker, 1 uke digitalt og 2 uker av.

Håkon Ljosland startet 14.08.23 og har overtatt en av de ledige fastlegehjemlene i tillegg til at han skal være på sykestue/rehab. 

Pasientene som har fått Andrea eller Håkon som fastlege har fått brev fra HELFO om ny fastlege. 
Samtidig anbefaler vi at de som idag står på vent hos andre leger om å velge en av de legene  som har ledig kapasitet på listen sin. 

 

OVERGANG FRA HELSERESPONS TIL HELSE NORGE

21. august 2023

HELSERESPONS AVSLUTTES SNART! 

NY
Du kan nå kommunisere digitalt med legekontoret via HELSE NORGE

Se link under.

Helsenorge – din helse på nett - Helsenorge

Du kan også laste ned app som heter Helse Norge på din telefon. 

På Helse Norge kan du blant annet:
Kontakte legekontoret
Se dine aktive resepter
Se kjernejournalen din fra spesialisthelsetjeneste
Bytte fastlege

 

 

 

 

CORONAVAKSINASJON

25. april 2023

NY ANBEFALING FRA FHI

1. Anbefales ny oppfriskningsdose, 5.dose til aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere

En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

2. Personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist

 

• Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

• Vaksineringen gjennomføres i løpet av mai-23.


Dersom du ønsker oppfriskningsdose; ta kontakt på tlf 775 88114 for å bestille time til vaksinering.

 

Fastlegesituasjon

3. februar 2023

Legekontoret har pr i dag 2 ledige fastlegehjemler. Det vil si at det er mange pasienter som er uten fastlege. Dette medfører også økt arbeidsmengde på fastlegene ved Legekontoret.

Vi blir å ta inn vikarleger i perioder for å ivareta fastlegearbeid på lister uten fastleger.

OPPDATERING:
Legestillingene er nå besatt, men tiltredelse i stillingene blir 12.06.23 og 01.08.23. 

Foreløpig vil det fortsatt være lengre behandlingstid av resepter og andre forespørsler til legene.
Det vil også medføre lengre ventetid på ordinære timer.

Vi gleder oss veldig til å ønske nye leger velkommen!

Vennlig hilsen oss på Legekontoret

Sjømanns-petroleumslege

5. januar 2023

Remi Paul har videreutdannet seg, er nå autorisert Sjømanns- og Petroleumslege. 

Dersom du trenger time for attester, ta kontakt med legekontoret
på tlf 775 88100

OPPFRISKNINGSDOSER COVID - OPPDATERT INFORMASJON

29. november 2022

OBS!!

DE SOM ØNSKER COVIDVAKSINE MÅ TA KONTAKT MED LEGEKONTORET TLF 775 88114 FOR Å AVTALE TID. 

 

Målgrupper:

personer i aldersgruppen 65 år og eldre, sykehjemsbeboere

 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Gravide i 2. og 3. trimester, men det bør ha gått minst 4 mnd siden forrige dose
 • Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.
 • Oppfriskningsdose for barn i alderen 5-11 år hvis foresatte ønsker. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå 4 mnd mellom dose 2 og 3. 
 • Oppfriskningsdose for barn i alderen 12-15 år hvis foresatte ønsker. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå minst 4 mnd mellomdose 2 og 3.
 • Oppfriskningsdose til ungdom mellom 16 og 17 år hvis ungdommen ønsker. Grunnvaksinering med 2 doser skjer med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. Bør da gå minst 4 mnd mellom dose 2 og 3. 


Disse kan få ekstra vaksine ved ønske

 • Personer i aldersgruppen 18 til 64 uten underliggende risiko 


5.dose:
For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.
Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, evt. tidligere journalnotat.

NYTT:
Ved bekreftet covid-19 kan man gjerne vente 3-4 mnd med å ta oppfriskningsdose.
Ny kunnskap tilsier at BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter.
Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose.

Ønsker du mer informasjon -

Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine - FHI

 

OBS!!
DE SOM ØNSKER CORONAVAKSINE MÅ TA KONTAKT MED LEGEKONTORET TLF 775 88114 FOR Å AVTALE TID. 

NESTE VAKSINERING ER I UKE 39-40.

Til deg som hadde Roald Vestgaard som fastlege

23. september 2022

Pasienter som hadde Roald Vestgaard som fastlege, vil fremover få timer og oppfølging hos våre dyktige LIS leger, Lene Sjursen eller Skule Ystad Skjei.

Stillingen er ledig og vi håper det kommer en stedfortreder i stillingen etterhvert. 

NYE LIS 1 LEGER

5. september 2022

Vi har fått 2 nye LIS 1 leger som startet 01.09.22

Det er 
Lene Sjursen
Skule Ystad Skjei

 

Vaktleger

7. juni 2022

Vi har ansatt to leger som skal jobbe i Nordsjøturnus ved Legekontoret i Nordreisa. De blir i all hovedsak å jobbe som vaktlege, men også bidra innenfor andre kommunale legeoppgaver. De jobber 2 uker hver i turnus på 6 uker.


Line Elisabeth Olaisen 

Don Jotun

Endre reiser med drosje/minibuss rekvirert av lege

14. februar 2022

Nå kan du som pasient selv logge deg inn på helsenorge.no å endre på reiser med drosje eller minibuss som er gjort på medisinsk grunnlag av lege.  Endringen MÅ skje senest kl. 13:00 siste virkedag før reisen.

Du kan endre på: 

 • dato og tidspunkt for når pasienten skal være fremme på behandlingsstedet, og tidligste hentetidspunkt etter behandlingen
 • adressen for hvor reisen skal starte, og hvor pasienten skal reise tilbake til etter behandling
 • spesielle behov på reisen

Hvis en pasient vil gjøre andre endringer eller ikke ønsker å logge inn på helsenorge.no, kan reisen endres som i dag, ved å ringe Pasientreiser på 05515.

Les flere nyheter