Senteret sitt bannerbilde

Velkommen til Legekontoret i Nordreisa.

Legekontoret ligger i 1. etasje på Sonjatun Helsesenter like ved sentrum på Storslett. 

Legekontoret har utenom egen åpningstid akuttmottak med døgnbemanning. 

På legekontoret vil du i tillegg til 6 fastleger og 1 turnuslege komme i kontakt med sykepleiere og helsesekretærer som betjener laboratorie, skiftestue og kontor m/skrankefunksjon.Aktuelt

NY TURNUSLEGE

26. februar 2020

Katrine Hald starter opp som turnuslege hos fra 01.03.20 og skal jobbe her frem til 31.08.20

ENDRING AV FASTLEGENES PASIENTLISTER

25. februar 2020

Blant fastlegene i Nordreisa kommune har det den 25.02.20 vært gjennomført justeringer i antall pasienter på fastlegelistene.

Det gir følgende endringer i pasientlistene:

 1. Sanju Singh overfører 70 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 700 listepasienter.
 2. Wivi Vikebø overfører 50 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 850 listepasienter.
 3. Bjørn Thomas Linnestad overfører 50 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 850 listepasienter.

Roald Inge Vestgaard får etter endringen 900 listepasienter.

De pasientene som blir berørt av endringene vil få beskjed av Helfo.

Endringene på listestørrelsen er gjort for bedre å kunne ivareta befolkningen i Nordreisa som har behov for legehjelp. Hensikten er bla kortere ventetid og mer tilgjengelige fastleger med økt kapasitet for hver enkelt pasient.

Som tidligere kan man bytte fastlege på www.helsenorge.no

 • Øyvind Roarsen

  20. mars 2019

  har startet opp med videreutdanning innen Samfunnsmedisin. Dette innebærer at han vil være endel borte i forbindelse med studiesamlinger i en periode på 3 år.

  Pasienter som har han som fastlege må i perioder regne med å få time hos turnuslege evt legestudent.

  Permisjoner

  20. mars 2019

  Roald Inge Vestgaard har permisjon i sin stilling fra 11.10.19 frem til oktober 2020. 

  Vikarlege er: Victoria Isaksen

   

   

  STUDENTER

  30. august 2018

  I løpet av 1 år har vi 3 legestudenter innom oss.

  Det kan derfor hende at du vil få tilbud om å komme til student. 

  Ved behov får studenten veiledning fra en av de andre legene, gjerne veileder evt fastlegen din.

  Ny student i perioden 21.10.19 til og med 15.12.19 er Sofie Jonassen Vibe

  Ta godt i mot våre studenter :-)

   

  NY TURNUSLEGE

  28. august 2017

  Ny turnuslege, Thea Grindstad

  starter 01.09.19 og skal være frem til 29.02.20.

   

   

  Nytt telefonnummer for Ø-HJELP

  20. februar 2017

  Nytt telefonnummer for Øyeblikkelig hjelp:

  77 77 01 90 eller 116 117

   

  22.02.17
  fikk Nordreisa nytt Legevaktssystem.
  Legevaktsentralen vil betjene både Skjervøy og Nordreisa og er flyttet til Legekontoret/laboratoriet på Sonjatun. 

   

   

  NYTT VEDRØRENDE FRIKORT

  9. januar 2017

  Dette er nytt fra 1. januar 2017:

  • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
  • Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2019 er 2085 kr.
  • Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
  • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortingetved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
  • Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

  Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2019: kr  2369,- 

  I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

  Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2258 kroner i egenandeler i 2018.

  Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

  Nye førerkortforskrifter

  13. oktober 2016

  Det er kommet nye og strengere regler i forbindelse med fornyelse av førerkort som gjelder fra 01.01.16.

  Dere kan se informasjon dersom dere følger linken som er lagt under lenken på hovedmenyen.

  NYTT TELEFON NUMMER

  14. mars 2016

  TIL LEGEKONTORET  -  TLF  77 58 81 00

   

  Nytt legevaktsnummer fra 1 september

  1. september 2015

  Ved øyeblikkelig hjelp ring tlf  116 117 
  OBS! Dette er et legevaktsnummer som er landsomfattende, og brukes over hele landet.

  Dersom du har behov for akutt hjelp må du fortsatt ringe 113

  Legekontoret i Nordreisa har fortsatt samme telefonnummer som tidligere, 775 88100

  I lunsjpausen kl 12:00 - 12:40

  17. oktober 2014

  er døra inn til skranke låst, men dersom det er behov for øyeblikkelig hjelp - bank på. 

  I dette tidspunkt vil også telefon være stengt.

  Ved øyeblikkelig hjelp ring  116 117. 

   

  Les flere nyheter