22.02.17
fikk Nordreisa nytt Legevaktssystem.
Legevaktsentralen vil betjene både Skjervøy og Nordreisa og er flyttet til Legekontoret/laboratoriet på Sonjatun. 

Nytt telefonnummer for Øyeblikkelig hjelp:

 77 77 01 90 eller 116 117