Ved øyeblikkelig hjelp ring tlf  116 117 
OBS! Dette er et legevaktsnummer som er landsomfattende, og brukes over hele landet.

Dersom du har behov for akutt hjelp må du fortsatt ringe 113

Legekontoret i Nordreisa har fortsatt samme telefonnummer som tidligere, 775 88100