settes på HELSESTASJON på disse dagene mellom kl 09-14

OBS SISTE DAG!

20.november  - Rotsund, Hamnes, Bakkeby, Hamneidet

150 kr, for influensavaksine
400 kr for pneumokokkvaksine
Koronavaksine er gratis

Dersom det ikke passer å komme når ditt distrikt vaksinering kan du komme en av de andre dagene.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
  • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

 Snakk med legen din om du er usikker på om dette gjelder deg.