HELSERESPONS AVSLUTTES SNART! 

NY
Du kan nå kommunisere digitalt med legekontoret via HELSE NORGE

Se link under.

Helsenorge – din helse på nett - Helsenorge

Du kan også laste ned app som heter Helse Norge på din telefon. 

På Helse Norge kan du blant annet:
Kontakte legekontoret
Se dine aktive resepter
Se kjernejournalen din fra spesialisthelsetjeneste
Bytte fastlege