OBS!!

DE SOM ØNSKER COVIDVAKSINE MÅ TA KONTAKT MED LEGEKONTORET TLF 775 88114 FOR Å AVTALE TID. 

 

Målgrupper:

personer i aldersgruppen 65 år og eldre, sykehjemsbeboere

  • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
  • Gravide i 2. og 3. trimester, men det bør ha gått minst 4 mnd siden forrige dose
  • Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.
  • Oppfriskningsdose for barn i alderen 5-11 år hvis foresatte ønsker. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå 4 mnd mellom dose 2 og 3. 
  • Oppfriskningsdose for barn i alderen 12-15 år hvis foresatte ønsker. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå minst 4 mnd mellomdose 2 og 3.
  • Oppfriskningsdose til ungdom mellom 16 og 17 år hvis ungdommen ønsker. Grunnvaksinering med 2 doser skjer med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. Bør da gå minst 4 mnd mellom dose 2 og 3. 


Disse kan få ekstra vaksine ved ønske

  • Personer i aldersgruppen 18 til 64 uten underliggende risiko 


5.dose:
For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.
Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, evt. tidligere journalnotat.

NYTT:
Ved bekreftet covid-19 kan man gjerne vente 3-4 mnd med å ta oppfriskningsdose.
Ny kunnskap tilsier at BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter.
Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose.

Ønsker du mer informasjon -

Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine - FHI

 

OBS!!
DE SOM ØNSKER CORONAVAKSINE MÅ TA KONTAKT MED LEGEKONTORET TLF 775 88114 FOR Å AVTALE TID. 

NESTE VAKSINERING ER I UKE 39-40.