Victoria Isaksen har vært vikar for Roald Vestgaard siden juni-22. 
Hun har nå siste arbeidsdag på legekontoret den 30.09.22.

Pasienter som har Roald Vestgaard som fastlege, vil fremover få timer og oppfølging hos våre dyktige LIS leger, Lene Sjursen eller Skule Ystad Skjei.

Stillingen er ledig og vi håper det kommer en stedfortreder i stillingen etterhvert.