Målgrupper:

 
Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere

Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19

Personer i risikogruppene under 65 år med alvorlig svekket immunforsvar, alvorlig underliggende sykdommer eller dårlig kontrollert sykdom

Personer i aldersgruppen 18-64 år med sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Oppfriskningsdose til gravide i 2. og 3. trimester, men det bør ha gått minst 4 mnd siden forrige dose

5.dose: For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.
Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, evt. tidligere journalnotat.

NYTT:
Ved bekreftet covid-19 kan man gjerne vente 3-4 mnd med å ta oppfriskningsdose.
Ny kunnskap tilsier at BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter.
Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose.

Ønsker du mer informasjon -

Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine - FHI

 

OBS!!
Det vil bli satt opp influensavaksinering på helsestasjon i oktober-november (egen informasjon kommer) 
Da vil det være mulig å ta oppfriskningsdosen av covid-vaksine samtidig.