Vi har ansatt to vikarleger som skal jobbe i såkalt Nordsjøturnus ved Legekontoret i Nordreisa. De blir i all hovedsak å jobbe som vaktlege, men også bidra innenfor andre legerelaterte kommunale oppgaver. De jobber 2 uker hver i turnus på 6 uker.

Truels Erikstad 
Line Elisabeth Olaisen