Vi har ansatt to leger som skal jobbe i Nordsjøturnus ved Legekontoret i Nordreisa. De blir i all hovedsak å jobbe som vaktlege, men også bidra innenfor andre kommunale legeoppgaver. De jobber 2 uker hver i turnus på 6 uker.


Line Elisabeth Olaisen 

Don Jotun