6. september 2021 begynte Kristin Ledaal som fastlege ved legekontoret. 

Kristin overtar fastlegelista etter Sanju Singh. Hun skal også være lege ved Rehabiliteringsseksjonen på Sonjatun sykestue.