Vi har startet med å innkalle 16-17 åringer til vaksinering. Dette gjelder de som er født 2004 eller 2005.
Dersom dere har blitt oppringt og ikke har hatt mulighet å svare telefon er det viktig at dere ringer tilbake snarest mulig.

Vaksinasjon for denne gruppen er 30.08.21 og 31.08.21 og 20.09.21
da de skal vaksineres med Pfizer. 

De som enda ikke har fyllt 16 år på vaksinetidspunkt, må ha med seg samtykkeerklæring fra foreldre.
Dette finner dere på FHI sin hjemmeside, eller kontakte koronatelefon. 

Kontakt koronatelefon 77588114 dersom dere ikke har folkeregistrert adresse i Nordreisa, men likevel ønsker å få tatt vaksinen her.