De som har fått 1.dose i løpet av juli måned forskyves nå til uke 35.
Vi vil sende ut melding til alle dette gjelder, og anmoder sterkt om at dere  møter på oppgitt tidspunkt.
Dersom dere likevel av særskilte grunner ikke har mulighet å møte, ber vi dere ta kontakt snarest med koronatelefon: 77588114 mellom kl 08.00 og 15.00. 

Nordreisa kommune har mottatt mange doser fra Moderna/Spikevax. 
Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Det anbefales 4 uker mellom dose 1 og 2 når disse vaksinene kombineres.