Ungdom over 18 år som skal flytte fra Nordreisa til høsten for å studere kan bli prioritert for vaksine.

Dersom dere ikke har fått avklart vaksine, ta kontakt på 775 88114.

Nå har vi startet med å innkalle de som er i gruppe 11, Alder 25-39 år. 

Ansatte i skole/SFO og barnehage prioriteres innenfor rammen på inntil 10 % av kommunens tilsendte vaksinedoser. Vaksinering starter med ansatte som jobber i barnehage og SFO, og fortsetter med de som jobber i skolen. 

Alle som skal vaksineres vil bli ringt opp av oss.

Veldig viktig at dere ringer tilbake på tlf 775 88114 dersom dere ikke hadde mulighet å  svare når vi ringte.

For de som er over 65 år eller med underliggende sykdommer er det anbefalt 6 uker mellom 1. og 2. dose.

For resten av befolkningen vil det være 12 uker mellom 1. og 2.dose. 

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Listen over sykdommer/tilstander som det vises til i punkt 4 – 7 finner du hos FHI (FHI.no).

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Du blir kontaktet av pr telefon når det er din tur for vaksinasjon. Følg med på nettsiden til kommunen du bor eller oppholder deg i for detaljer.