Vi ønsker vikarlege Moin Aldin Muhammad Afzal velkommen som vikarlege her hos oss. Han skal jobbe her i 8 uker f.o.m 22.06.21.