Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkommen til Legekontoret i Nordreisa.

Legekontoret ligger i 1. etasje på Sonjatun Helsesenter like ved sentrum på Storslett. 

Legekontoret har utenom egen åpningstid akuttmottak med døgnbemanning. 

På legekontoret vil du i tillegg til 6 fastleger og 1 turnuslege komme i kontakt med sykepleiere og helsesekretærer som betjener laboratorie, skiftestue og kontor m/skrankefunksjon.Aktuelt

BESTILL TIME TIL COVID vaksine og INFLUENSAVAKSINE

21. desember 2021

Bestill time til koronavaksinering gjennom Legekontoret i NORDREISA | HelseRespons (sonjatun.no) eller benytt Helserespons app! 
 
For tiden er det stor pågang på telefonlinjene inn til legekontoret. Vi beklager ventetiden! 
Hjelp oss å korte ned på ventetid ved å benytte timebestilling via Sonjatun.no eller Helserespons app til vaksinering og andre henvendelser som ikke haster. 
På forhånd takk!
 
Tilgjengelige datoer for vaksinering:
Tirsdag 21/12-21, kl 08.30-15. Drop-in kl 15-17.
 
 
Onsdag 22/12-21, kl 08.30-15.
Tirsdag 28/12-21, kl 10-13. Drop-in kl 13-15.
Onsdag 29/12-21, kl 10-13. Drop-in kl 13-15.
 
Du kan også bestille time til vaksinering i uke 1 og 2 i 2022! 
 
Disse blir prioritert for vaksinering: 
  • 1. og 2 dose 
  • 3. dose til alle i aldersgruppen over 45 år og eldre og sykehjemsbeboere 
  • 3.dose til personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (Risikogruppene med stjernemerke). 
  • 3. dose til alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten 
Alle som skal ta 3. dose må ha et intervall fra de tok 2.dose på 4,5 mnd (20 uker).
 
All vaksinering er på Sonjatun helsesenter, kantina. Husk munnbind!
 
Vi anbefaler og tilbyr også influensavaksinering til risikogruppe. Koronavaksine og Influensavaksine kan settes samtidig.

VAKSINERINGEN

10. desember 2021

er flyttet til kantina på Sonjatun Helsesenter.

Vi ønsker at alle møter presis til sin time og at dere tar på dere munnbind før kommer inn i kantina. 

 

I forbindelse med økt coronasmitte i samfunnet

25. november 2021

Vi følger anbefalinger fra Statsforvalteren for Troms og Finnmark og ber om at det:

*BENYTTES MUNNBIND INNE PÅ LEGEKONTORET

*VÆR OPPMERKSOM PÅ AVSTAND TIL ANDRE

*VÆR NØYE MED HYGIENE, VASK HENDENE, BRUK HÅNDSPRIT OG HOSTE/ NYS INNI ALBUEN

 

Oppdatering vaksinering

23. november 2021

Vi fortsetter arbeidet med å vaksineringen.

1.dose til de som ikke har fått vaksine tidligere.

2.dose

3.dose til de over 65 år 
Det bør gå 5-6 mnd mellom 2 og 3 dose for de over 65 år.

3 dose til helsepersonell
Helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal også få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine tidligst 6 måneder etter dose 2.


Målet er at alle over 65 år og helsepersonell med pasientkontakt skal få tilbud om 3.dose før nyttår.

Vaksineringen foregår nå på Sonjatun kantine. 

OBS! For å gjøre dette arbeidet enklere for oss, er det veldig viktig at dere benytter dere av time dere får tildelt. VI følger FHI sin anbefaling i fht prioritering. 

  • En liten gruppe personer med alvorlig immunsvikt anbefales 3 doser fordi de ikke får god nok beskyttelse etter de to første. I disse tilfellene skal tredje dose gis minst 4 uker etter andre dose

Ved spørsmål i forbindelse med vaksine kan dere ringe koronatelefon 775 88114

NYE DATOER for vaksinering for de mellom12-15 år

4. oktober 2021

Vaksinering av barn og unge mellom 12-15 år vil nå være
12 og 13 oktober på idrettshallen. 

Vi vil ta en ringerunde rundt til de vi ikke har hatt kontakt med, så det er fint om dere diskuterer dette på forhånd. 

GÅ gjerne inn på Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI
f
or mer informasjon om vaksinering av barn og unge

Husk at man må ha med samtykkeskjema som er underskrevet av begge foresatte. Dette kan dere hente på legekontoret eller dere kan selv laste det ned og skrive ut via link under:


Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI


Dersom dere var usikker når vi ringte dere tidligere, men nå har bestemt dere for å ta vaksine, kan dere ringe coronatelefon tlf 775 88114 for å avtale tid.

Fastlege

29. september 2021

6. september 2021 begynte Kristin Ledaal som fastlege ved legekontoret. 

Kristin overtar fastlegelista etter Sanju Singh. Hun skal også være lege ved Rehabiliteringsseksjonen på Sonjatun sykestue. 

Vikarlege for Øyvind Roarsen

29. september 2021

1 september 2021 begynte Marit Fauskanger Pedersen som vikar for Øyvind Roarsen.

Hun skal være vikar på hans fastlegeliste. Hun vil være tilgjengelig for ordinære timer ved legekontoret 2 av 6 uker. Utover dette vil hun ha telefonkonsultasjoner ca 1 dag pr uke når hun ikke er tilstede her.

LIS-1 leger

29. september 2021

01 september 2021 begynte det to nye LIS-1 leger ved Legekontoret. Hedda Håkonsen Gretland og Live Vidnes Lindmark.

De skal ta vakter på legevakt, ha konsultasjoner på dagtid og ha småbarnsundersøkelse, helsestasjon for ungdom og ha ansvar for visitt ved sykehjemmet i perioden 01.09.21 - 28.02.22. 

1 oktober- 2021 åpner Legekontoret dørene

28. september 2021

Legekontoret åpner dørene igjen etter 1,5 års nedstenging.

Det er likevel SVÆRT VIKTIG at de som har luftveissymptomer IKKE møter opp på legekontoret, men ringer først for å avtale tid på
tlf 775 88100

Dette fordi legekontoret har mange pasienter inne med svært dårlig immunforsvar, og det er viktig og beskytte de så godt vi kan.

Det er fortsatt timebestilling på laboratorietjenester som blodprøvetaking, sårskift, øreskylling o.l. 
Ta kontakt med legekontoret for å avtale tid for dette. 

 

COV-19 vaskine - drop-in 29/9-21 og 30.09.21

24. september 2021

Bor du eller oppholder du deg i Nordreisa kommune og er over 18 år?

 Vi åpner nå opp for drop-in vaksinering mot corona virus: 

 Onsdag 29/9 kl. 17.00-20.30 og Torsdag 30/9 kl. 17.00-20.30

 Sted: Kantina på Idrettshallen like ved videregående skole.

Vaksine: Moderna 

Dersom du allerede har fått time til vaksinering ber vi om at du benytter din oppsatte time.

Dersom du er i kategori for å få 3. dose ta kontakt med legekontoret i forkant, koronatelefon 775 88 114.

Dersom du har luftveissymptomer, må du vente med vaksinering til du er symptomfri.

Dose 3 til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

20. september 2021

Hvem skal få vaksine?
Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose: 

Gruppe 1:
Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling ifht vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Gjelder dette deg, ta kontakt med koronatelefon 77588114 for å bestille time. 
Evt. send melding på denne siden under "bestille time"

Vaksinering av barn mellom 12-15 år

9. september 2021

Vi har startet innkalling til cov-19 vaksine for barn og unge mellom 12-15 år.

Vaksineringen skjer den 20, 21 og 22 september. 

Dersom ditt barn ønsker vaksine, er det fint om dere finner frem samtykkeskjema og har det klart til vi ringer.
Det finner dere på denne linken; 

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

Dersom dere ikke har tilgang til skriver kan det også hentes på legekontoret på dagtid. 
Husk at begge foreldre må skrive under på den, såfremt man ikke har aleneansvar for barnet. 

Vi vil ringe foreldre for å avtale tid, men dere kan også sende melding her og bestille time for vaksinering på siden under timebestilling.

Barn i denne aldersgruppen tilbys i første omgang 1 dose, og barnet må ha fyllt 12 år før vaksinering.

Dette vil gjelde barn født i 2006-2007-2008 og 2009 (de som har fyllt 12 år)

OG husk; dersom dere ser at vi har ringt ønsker vi at dere ringer tilbake snarest på 775 88114.   

Her finner du også mer informasjon om vaksinering av barn og unge.

bokmal_koronavaksine-for-ungdom.pdf (fhi.no)

Datoer for vaksinering:
20, 21 og 22 september 2021

 

Les flere nyheter