Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkommen til Legekontoret i Nordreisa.

Legekontoret ligger i 1. etasje på Sonjatun Helsesenter like ved sentrum på Storslett. 

Legekontoret har utenom egen åpningstid akuttmottak med døgnbemanning. 

På legekontoret vil du i tillegg til 6 fastleger og 1 turnuslege komme i kontakt med sykepleiere og helsesekretærer som betjener laboratorie, skiftestue og kontor m/skrankefunksjon.Aktuelt

Koronavaksinering

16. juli 2021

Ansatte i skole/SFO og barnehage prioriteres innenfor rammen på inntil 10 % av kommunens tilsendte vaksinedoser. Vaksinering starter med ansatte som jobber i barnehage og SFO, og fortsetter med de som jobber i skolen. 

Ungdom over 18 år som skal flytte fra Nordreisa til høsten for å studere kan bli prioritert for vaksine.
Dersom dere ikke har fått avklart vaksine, ta kontakt på 775 88114.

Nå starter vi må å innkalle de som er i gruppe 9, Alder 40-44 år og 18-24 år. 

Alle som skal vaksineres vil bli ringt opp av oss.
Ring gjerne tilbake på tlf 775 88114 om dere ikke hadde mulighet å  svare når vi ringte.

For de som er over 65 år eller med underliggende sykdommer er det anbefalt 6 uker mellom 1. og 2. dose.

For resten av befolkningen vil det være 12 uker mellom 1. og 2.dose. 

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Listen over sykdommer/tilstander som det vises til i punkt 4 – 7 finner du hos FHI (FHI.no).

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Du blir kontaktet av pr telefon når det er din tur for vaksinasjon. Følg med på nettsiden til kommunen du bor eller oppholder deg i for detaljer.

Vikarlege

22. juni 2021

Vi ønsker vikarlege Moin Aldin Muhammad Afzal velkommen som vikarlege her hos oss. Han skal jobbe her i 6 uker f.o.m 22.06.21. 

Roald Inge Vestgaard

22. juni 2021

Roald Inge Vestgaard er tilbake i sin stilling som fastlege f.o.m 01.06.21. Viktoria Isaksen er som følge av det sluttet ved Legekontoret.

Øyvind Roarsen

19. mars 2021

Øyvind Roarsen har fått innvilget permisjon f.o.m august  t.o.m desember 2021. 

Det er lyst ut ledig fastlegevikarat i hans fravær. 

Sanju Singh

19. mars 2021

Sanju Singh har sagt opp sin stilling som fastlege ved Legekontoret. Han vil jobbe her frem til medio mai måned.

Stillingen som fastlege er utlyst. 

De som har hatt han som fastlege vil automatisk bli overført til den som blir ansatt i stillingen. 

Ny fastlege

18. februar 2021

1.mars kan vi ønske Gudrun Bugge velkommen som ny fastlege hos oss. Hun vil overta Bjørn Thomas Linnestad sine listepasienter.

Ny LIS lege

18. februar 2021

1.mars kan vi ønske velkommen til vår nye LIS lege (turnuslege) Lotte Olsen. Hun skal være her i 6 måneder.

SKAL DU TIL LEGEN ELLER SKAL DU TA EN BLODPRØVE

15. desember 2020

Alle som skal til lege eller til laboratoriet/ skiftestua må bestille time. Tlf 77588100 eller her på vår internettside.

Fordi vi også må opprettholde 1 meter sosial avstand blir venterommet vårt for trangt til at vi kan tilby alle å vente inne her.

Alle som kommer til time bes komme presis for å unngå unødig opphold på venterom og i korridor. 

Alle som får time til lege blir bedt om å vente i bilen hvis de kommer i egen bil. 

De som venter i bilen vil bli oppringt av legen når legen er klar til å ta imot dem på kontoret. 

De som har time til laboratoriet eller skiftestua kan ringe på døra.

Alle som har luftveis symptomer dvs forkjølelse, sår hals, hoste eller feber MÅ ringe for avklaring før oppmøte på time.

 

KORONATESTING

2. desember 2020

De som opplever symptomer som forkjølelse, hoste, feber, sår hals, endring i smaks-/luktesans eller hvis du må teste deg i forbindelse med jobb kan få dette utført dette etter avtale med Legekontoret.

Ring coronatelefon 77588114 så vil du blir satt opp til testing en av de nærmeste dagene. Det er viktig å huske på at du da blir satt i karantene frem til du får tilbakemelding på testen. 

Karantene vil si sosial avstand til andre mennesker. Du kan ikke gå på butikker eller andre offentlige steder. Du skal holde deg hjemme, men du kan selvfølgelig gå på turer ute i skog og mark, men husk å holde avstand til andre. Vær nøye med hygiene.

Når svarene fra testen foreligger vil vi ringe til alle som venter på svar uansett om det er negativt eller positivt. Det vil gå fra 2 - 3 dager før vi har svarene. Hvis du ønsker kan du selv følge med på Helse Norge.no på din side, der vil du se når svaret foreligger. 

Videre oppfordrer vi til å følge FHI sine råd og pålegg i forhold til smittevern. 

CORONATELEFON Nordreisa kommune

9. november 2020

Har du spørsmål angående corona eller testing for Covid-19 virus:

Ring tlf 77588114

FAKTURAGEBYR

31. mars 2020

I disse coronatider tar legene i bruk telefon-og videokonsultasjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli sendt ut faktura på disse konsultasjonene gjennom Melin.

Ber om forståelse for det.

Minner om at dere kan ringe legekontorets corona-telefon ved spørsmål og bekymringer!
Tlf 77 58 81 14

 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk av koronaviruset?

4. mars 2020

Ta kontakt med lege på telefon hvis du har slike symptomer: Luftveisinfeksjon, hoste, feber, brystsmerter og pustevansker og har vært i minst en av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.  

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelser

-         Ring legekontoret på telefon 77588100

-         Legevakt på telefon 116117

Personer som kan antas smittet med koronavirus i henhold til overnevnte situasjon må ta kontakt med legekontoret. 

For ytterligere informasjon gå inn på Folkehelseinstituttet.no eller ring opplysningstelefon 815 55 015.

Les flere nyheter