Øyvind Roarsen har fått innvilget permisjon f.o.m august  t.o.m desember 2021. 

Det er lyst ut ledig fastlegevikarat i hans fravær.