Sanju Singh har sagt opp sin stilling som fastlege ved Legekontoret. Han vil jobbe her frem til medio mai måned.

Stillingen som fastlege er utlyst. 

De som har hatt han som fastlege vil automatisk bli overført til den som blir ansatt i stillingen.