Etter 6 års jobb som fastlege i Nordreisa slutter nå Bjørn Thomas Linnestad den 01.10.20.
I en overgangsfase er det mulig at Linnestad vil jobbe noe som vikar.

Nordreisa Kommune jobber med å finne ny lege til stillingen.