I disse coronatider tar legene mye i bruk telefon-og videokonsultasjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli sendt ut faktura med fakturagebyr på disse konsultasjonene gjennom Melin.

Ber om forståelse for det.

Minner om at dere kan ringe legekontorets corona-telefon ved spørsmål og bekymringer!
Tlf 77 58 81 14