Det er opprett ny telefon-linje for coronaforespørsler. 

Ring 77 58 81 14 dersom du har spørsmål.