har startet opp med videreutdanning innen Samfunnsmedisin. Dette innebærer at han vil være endel borte iforbindelse med studiesamlinger i en periode på 3 år. Pasientene som har han som fastlege må i perioder regne med å få time hos turnuslege evt student.