har startet opp med videreutdanning innen Samfunnsmedisin. Dette innebærer at han vil være endel borte i forbindelse med studiesamlinger i en periode på 3 år.

Pasienter som har han som fastlege må i perioder regne med å få time hos turnuslege evt legestudent.