på helsestasjonen

9 november og 23 november.

Ta kontakt  på telefon 775 88200 ved spørsmål.