Roald Inge Vestgaard har fått innvilget permisjon i perioden 01.10.18 og 01.04.18.