Remi Paul har permisjon fra sin fastlegestilling frem til 01.10.18.

Roald Inge Vestgaard har fått innvilget permisjon i perioden 01.10.18 og 01.04.18.

Vikarlege: Øyvind Humberset