Senteret sitt bannerbilde

OPPFRISKNINGSDOSER COVID - OPPDATERT INFORMASJON

29. november 2022

OBS!!

DE SOM ØNSKER COVIDVAKSINE MÅ TA KONTAKT MED LEGEKONTORET TLF 775 88114 FOR Å AVTALE TID. 

NESTE VAKSINERING ER I UKE 39-40.


Målgrupper:

personer i aldersgruppen 65 år og eldre, sykehjemsbeboere

 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Gravide i 2. og 3. trimester, men det bør ha gått minst 4 mnd siden forrige dose
 • Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.
 • Oppfriskningsdose for barn i alderen 5-11 år hvis foresatte ønsker. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå 4 mnd mellom dose 2 og 3. 
 • Oppfriskningsdose for barn i alderen 12-15 år hvis foresatte ønsker. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå minst 4 mnd mellomdose 2 og 3.
 • Oppfriskningsdose til ungdom mellom 16 og 17 år hvis ungdommen ønsker. Grunnvaksinering med 2 doser skjer med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. Bør da gå minst 4 mnd mellom dose 2 og 3. 


Disse kan få ekstra vaksine ved ønske

 • Personer i aldersgruppen 18 til 64 uten underliggende risiko 


5.dose:
For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.
Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, evt. tidligere journalnotat.

NYTT:
Ved bekreftet covid-19 kan man gjerne vente 3-4 mnd med å ta oppfriskningsdose.
Ny kunnskap tilsier at BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter.
Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose.

Ønsker du mer informasjon -

Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine - FHI

 

OBS!!
DE SOM ØNSKER CORONAVAKSINE MÅ TA KONTAKT MED LEGEKONTORET TLF 775 88114 FOR Å AVTALE TID. 

NESTE VAKSINERING ER I UKE 39-40.

Til deg som har Roald Vestgaard som fastlege

23. september 2022

Victoria Isaksen har vært vikar for Roald Vestgaard siden juni-22. 
Hun har nå siste arbeidsdag på legekontoret den 30.09.22.

Pasienter som har Roald Vestgaard som fastlege, vil fremover få timer og oppfølging hos våre dyktige LIS leger, Lene Sjursen eller Skule Ystad Skjei.

Stillingen er ledig og vi håper det kommer en stedfortreder i stillingen etterhvert. 

OPPFRISKNINGSDOSER COVID - OPPDATERT INFORMASJON

15. september 2022

Målgrupper:

 

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Gravide i 2. og 3. trimester, men det bør ha gått minst 4 mnd siden forrige dose
 • Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.
 • Oppfriskningsdose for barn i alderen 5-11 år. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå 4 mnd mellom dose 2 og 3. 
 • Oppfriskningsdose for barn i alderen 12-15 år. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3. doser. Bør gå minst 4 mnd mellomdose 2 og 3.
 • Ungdom mellom 16 og 17 år  anbefales grunnvaksinering med 2 doser med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. Bør gå minst 4 mnd mellom dose 2 og 3. 

Disse kan få ekstra vaksine ved ønske

 • Personer i aldersgruppen uten underliggende risiko 
 • Barn i alderen 6 mnd til og med 4 år

5.dose: For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.
Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, evt. tidligere journalnotat.

NYTT:
Ved bekreftet covid-19 kan man gjerne vente 3-4 mnd med å ta oppfriskningsdose.
Ny kunnskap tilsier at BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter.
Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose.

Ønsker du mer informasjon -

Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine - FHI

 

OBS!!
DE SOM ØNSKER CORONAVAKSINE MÅ TA KONTAKT MED LEGEKONTORET TLF 775 88114 FOR Å AVTALE TID. 

NESTE VAKSINERING ER I UKE 39-40.

 

 

 

NY LEGE FRA 01.09.22

5. september 2022

Kristin Ledaal avsluttet sitt vikariat 30.08.22.

1 september-22 kom det ny lege i den vakante stillingen som heter 

Martti Mikko Palotie.

Han kommer fra Finland og har fått et vikariat her i Nordreisa som fastlege og lege på rehab på Sykestua.

 

NYE LIS 1 LEGER

5. september 2022

Vi har fått 2 nye LIS 1 leger som startet 01.09.22

Det er 
Lene Sjursen
Skule Ystad Skjei

 

NY informasjon covid-vaksine

18. juli 2022

Råd om ytterligere oppfriskningsdose (dose nr.4.) til personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.
 
Fra 1.juli 2022 anbefales personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
 
Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine
 
Målgrupper:
 
• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (prioriteres først)
• Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for
alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september)
 
Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter.
Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.
Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny
oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.
 
FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.
 
Oppstart av vaksinasjon i Nordreisa kommune.
 
Prioriteringsrekkefølge:
1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie
2. Aldersgruppen 80 år og eldre
3. Aldersgruppen 75-79 år
 
Gjennomføring av vaksinasjon i Nordreisa kommunene.
I de første rundene med koronavaksinasjon ble det i stor grad brukt innkalling i de fleste kommuner. Dette fulgte særlig av at det var strenge prioriteringer gitt mangel på vaksiner og kort holdbarhet på vaksinene i kommunene.
Dette er ikke tilfellet lenger, DU SELV BOOKE VAKSINETIME.
 
Bestill time via TLF:
Koronatelefon Nordreisa kommune for timebestilling:
tlf. 77 58 81 14. mandag - fredag kl 08:00 - 15:00
 
Bestill time via SMS
Send til 2097:
 
NORDREISA fødselsdato, ditt navn, grad av hast, hva det gjelder f.eks: ønsker time til vaksine COVID dose 4
 
(Unngå sensitiv informasjon)
 
F.eks: NORDREISA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon
 
Kr. 6,- per mottatt melding.
 
Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.
 
NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
 
Mer info se kommunens hjemmeside korona info eller http://sonjatun.no/
 
Mye nyttig info på helsenorge eller FHI sine sider
 
https://www.helsenorge.no/koronavirus
https://www.fhi.no/

Vaktleger

7. juni 2022

Vi har ansatt to vikarleger som skal jobbe i såkalt Nordsjøturnus ved Legekontoret i Nordreisa. De blir i all hovedsak å jobbe som vaktlege, men også bidra innenfor andre legerelaterte kommunale oppgaver. De jobber 2 uker hver i turnus på 6 uker.

Truels Erikstad 
Line Elisabeth Olaisen 

Ny vikarlege

7. juni 2022

Roald Inge Vestgaard har sagt opp sin stilling som fastlege ved legekontoret. 

Victoria Therese Isaksen begynner som vikar i hans stilling fra og med 07.06.22.  

COVIDVAKSINE 31.05.22

24. mai 2022

NESTE DATO FOR VAKSINE ER 31.05.22.

Ønsker du vaksine, ta kontakt med coronatelefon 775 88114.

1.dose - alle over 5 år som ønsker
2.dose - 4. uker etter 1.dose for de over 12 år.
3.dose - ca 20 uker etter 2 dose
4.dose - fra 80 år og eldre, alvorlig svekket immunforsvar. Se informasjon                 lenger ned på siden.

Informasjon om 4.dose

16. mai 2022

Informasjon om ytterligere dose koronavaksinering av personer med alvorlig svekket immunforsvar og eldre over 80 år.

Alvorlig svekket immunforsvar:
Folkehelseinstituttet ønsker at flere med alvorlig svekket immunforsvar tar oppfriskningsdose. For de det gjelder blir dette fjerde vaksinedose. 

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter
har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer.
I tillegg har disse pasientgruppene
høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én
oppfriskningsdose 3 md etter dose 3.
Det er god oppslutning om de tre første dosene, men det er fortsatt mange med alvorlig svekket immunforsvar som ikke har tatt oppfriskningsdose. Mangen vil ha oppnådd god beskyttelse dersom de har fulgt de gjeldende anbefalingene, mens enkelte grupper, som f.eks. de organtransplanterte som er blant de pasientene med mest alvorlig svekket immunforsvar, kan selv
etter fire doser ikke ha oppnådd god nok immunrespons og kan derfor ha behov for ytterligere doser.

Det åpnes nå derfor at behandlende lege/spesialist med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre
vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Er du i tvil om at du går under denne gruppen ta en samtale med fastlegen, behandlingteamet ditt.

Behov for ytterligere doser til 80 år og eldre
Folkehelseinstituttet ser ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose (fjerde dose) til alle over 80 år, men mener dette kan vurderes og velges av den enkelte.

Personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. 
En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes

å øke.

Praktisk gjennomføring av ytterligere doser til eldre.
Ettersom tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, men en mulighet for den
enkelte, kalles man ikke aktivt inn til vaksinasjon, du tar selv kontakt med med lokal koronatlf.

Koronatelefon Nordreisa kommune: 
Koronatelefon for spørsmål om korona og andre luftvessykdommer tlf. 77 58 81 14.

Les mer om fjerde dose på Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nyheter/2022/oppfriskningsdose-med-koronavaksine/

UTLEVERING AV SELVTESTER

15. mars 2022

Ved behov for coronatest, ta kontakt med covidtelefon 775 88114 på dagtid mellom kl 08.00 og 15.00.

Dersom du har behov for covidtest på ettermiddag/kveld kan du kjøpe på apotek/butikker.  

 

Selvregistrering av hurtigtester

9. mars 2022

Nå kan du registrere din positive hurtigtest digitalt, gjennom innlogging med Bank-ID. Du kan registrere hurtigtest på deg selv, men også på vegne av andre, feks egne barn.

Du kan evt legge til/registrere egne nærkontakter i samme system.

Etter registrering får du en bekreftende SMS med info om isolasjonsregler.

Følg link under for å registrere positiv hurtigtest.

https://pasient.remin.no/nordreisa

 

Du trenger ikke å ta PCR test dersom:
1. Du har 3 vaksinedoser.
2. Du har 2 vaksinedoser, og i tillegg hatt bekreftet covid med          PCR.

Men det er likevel viktig at du registerer at du har testet positivt på hurtigtest.


Dersom du får en positiv hurtigtest og er uvaksinert eller har 1 eller 2 doser vaksine, anbefaler vi at du ringer for å bestille time for PCR test. Dette vil ha betydning for koronasertifikatet ditt. 
Dette gjøres på koronatelefon 775 88114 mandag til fredag mellom kl 08.00 og 15.00. 

 

Endre reiser med drosje/minibuss rekvirert av lege

14. februar 2022

Nå kan du som pasient selv logge deg inn på helsenorge.no å endre på reiser med drosje eller minibuss som er gjort på medisinsk grunnlag av lege.  Endringen MÅ skje senest kl. 13:00 siste virkedag før reisen.

Du kan endre på: 

 • dato og tidspunkt for når pasienten skal være fremme på behandlingsstedet, og tidligste hentetidspunkt etter behandlingen
 • adressen for hvor reisen skal starte, og hvor pasienten skal reise tilbake til etter behandling
 • spesielle behov på reisen

Hvis en pasient vil gjøre andre endringer eller ikke ønsker å logge inn på helsenorge.no, kan reisen endres som i dag, ved å ringe Pasientreiser på 05515.

2.dose til barn 12-18 år

6. februar 2022

BARN OG UNGE FØDT 2006 til 2010

Det er åpnet for at barn og unge fra 5-16 år skal få 2.dose vaksine om barn og foreldre ønsker.
Ta kontakt på sonjatun.no eller ring koronatelefon 775 88114 for å bestille vaksinetime. 

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom?allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Selvregistrering av positive hurtigtester

27. januar 2022

Nå kan du registrere din positive hurtigtest digitalt, gjennom innlogging med Bank-ID. Du kan registrere hurtigtest på deg selv, men også på vegne av andre, feks egne barn.

Du kan evt legge til/registrere egne nærkontakter i samme system.

Etter registrering får du en bekreftende SMS med info om isolasjonsregler.

Følg link under for å registrere positiv hurtigtest.

https://pasient.remin.no/nordreisa

 

Du trenger ikke å ta PCR test dersom:
1. Du har 3 vaksinedoser.
2. Du har 2 vaksinedoser, og i tillegg hatt bekreftet covid med          PCR.

Men det er likevel viktig at du registerer at du har testet positivt på hurtigtest.


Dersom du får en positiv hurtigtest og er uvaksinert eller har 1 eller 2 doser vaksine, anbefaler vi at du ringer for å bestille time for PCR test. Dette vil ha betydning for koronasertifikatet ditt. 
Dette gjøres på koronatelefon 775 88114 mandag til fredag mellom kl 08.00 og 15.00. 

 

 

 

Vaksinering av barn og unge 5-12 år

26. januar 2022

Nordreisa Kommune starter nå med vaksinasjon av barn og unge 5-12 år.

Foresatte vil få en telefon for å avklare om de ønsker vaksine. 

Dere kan også sende melding på sonjatun.no eller ringe koronatelefon 775 88114 dersom dere ønsker vaksine til barna. 

Vaksinasjonsdatoer er satt til 02.02.22 og 04.02.22.

Husk samtykkeskjema må signeres av begge foreldre, såfremt at begge har foreldreansvar. 

Vaksinasjon av barn og unge

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen. De under 30 år som ønsker vaksine får tilbud om koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty). Barn 5–11 år får egne barnedoser av denne. Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, også kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge:

Barn og ungdom født 2006 - 2009

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom?allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år.

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

 

Vaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år.

Les mer informasjon her: 

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Oppdatering vaksinering

23. november 2021

Vi fortsetter arbeidet med å vaksineringen.

1.dose til de som ikke har fått vaksine tidligere.

2.dose

3.dose til de over 65 år 
Det bør gå 5-6 mnd mellom 2 og 3 dose for de over 65 år.

3 dose til helsepersonell
Helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal også få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine tidligst 6 måneder etter dose 2.


Målet er at alle over 65 år og helsepersonell med pasientkontakt skal få tilbud om 3.dose før nyttår.

Vaksineringen foregår nå på Sonjatun kantine. 

OBS! For å gjøre dette arbeidet enklere for oss, er det veldig viktig at dere benytter dere av time dere får tildelt. VI følger FHI sin anbefaling i fht prioritering. 

 • En liten gruppe personer med alvorlig immunsvikt anbefales 3 doser fordi de ikke får god nok beskyttelse etter de to første. I disse tilfellene skal tredje dose gis minst 4 uker etter andre dose

Ved spørsmål i forbindelse med vaksine kan dere ringe koronatelefon 775 88114

NYE DATOER for vaksinering for de mellom12-15 år

4. oktober 2021

Vaksinering av barn og unge mellom 12-15 år vil nå være
12 og 13 oktober på idrettshallen. 

Vi vil ta en ringerunde rundt til de vi ikke har hatt kontakt med, så det er fint om dere diskuterer dette på forhånd. 

GÅ gjerne inn på Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI
f
or mer informasjon om vaksinering av barn og unge

Husk at man må ha med samtykkeskjema som er underskrevet av begge foresatte. Dette kan dere hente på legekontoret eller dere kan selv laste det ned og skrive ut via link under:


Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI


Dersom dere var usikker når vi ringte dere tidligere, men nå har bestemt dere for å ta vaksine, kan dere ringe coronatelefon tlf 775 88114 for å avtale tid.

Fastlege

29. september 2021

6. september 2021 begynte Kristin Ledaal som fastlege ved legekontoret. 

Kristin overtar fastlegelista etter Sanju Singh. Hun skal også være lege ved Rehabiliteringsseksjonen på Sonjatun sykestue. 

1 oktober- 2021 åpner Legekontoret dørene

28. september 2021

Legekontoret åpner dørene igjen etter 1,5 års nedstenging.

Det er likevel SVÆRT VIKTIG at de som har luftveissymptomer IKKE møter opp på legekontoret, men ringer først for å avtale tid på
tlf 775 88100

Dette fordi legekontoret har mange pasienter inne med svært dårlig immunforsvar, og det er viktig og beskytte de så godt vi kan.

Det er fortsatt timebestilling på laboratorietjenester som blodprøvetaking, sårskift, øreskylling o.l. 
Ta kontakt med legekontoret for å avtale tid for dette. 

 

COV-19 vaskine - drop-in 29/9-21 og 30.09.21

24. september 2021

Bor du eller oppholder du deg i Nordreisa kommune og er over 18 år?

 Vi åpner nå opp for drop-in vaksinering mot corona virus: 

 Onsdag 29/9 kl. 17.00-20.30 og Torsdag 30/9 kl. 17.00-20.30

 Sted: Kantina på Idrettshallen like ved videregående skole.

Vaksine: Moderna 

Dersom du allerede har fått time til vaksinering ber vi om at du benytter din oppsatte time.

Dersom du er i kategori for å få 3. dose ta kontakt med legekontoret i forkant, koronatelefon 775 88 114.

Dersom du har luftveissymptomer, må du vente med vaksinering til du er symptomfri.

Dose 3 til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

20. september 2021

Hvem skal få vaksine?
Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose: 

Gruppe 1:
Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling ifht vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Gjelder dette deg, ta kontakt med koronatelefon 77588114 for å bestille time. 
Evt. send melding på denne siden under "bestille time"

Vaksinering av barn mellom 12-15 år

9. september 2021

Vi har startet innkalling til cov-19 vaksine for barn og unge mellom 12-15 år.

Vaksineringen skjer den 20, 21 og 22 september. 

Dersom ditt barn ønsker vaksine, er det fint om dere finner frem samtykkeskjema og har det klart til vi ringer.
Det finner dere på denne linken; 

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

Dersom dere ikke har tilgang til skriver kan det også hentes på legekontoret på dagtid. 
Husk at begge foreldre må skrive under på den, såfremt man ikke har aleneansvar for barnet. 

Vi vil ringe foreldre for å avtale tid, men dere kan også sende melding her og bestille time for vaksinering på siden under timebestilling.

Barn i denne aldersgruppen tilbys i første omgang 1 dose, og barnet må ha fyllt 12 år før vaksinering.

Dette vil gjelde barn født i 2006-2007-2008 og 2009 (de som har fyllt 12 år)

OG husk; dersom dere ser at vi har ringt ønsker vi at dere ringer tilbake snarest på 775 88114.   

Her finner du også mer informasjon om vaksinering av barn og unge.

bokmal_koronavaksine-for-ungdom.pdf (fhi.no)

Datoer for vaksinering:
20, 21 og 22 september 2021

 

Vaksinasjon av 15-16 åringer/ NY DATO 20 september-21

26. august 2021

Vi har startet med å innkalle 16-17 åringer til vaksinering. Dette gjelder de som er født 2004 eller 2005.
Dersom dere har blitt oppringt og ikke har hatt mulighet å svare telefon er det viktig at dere ringer tilbake snarest mulig.

Vaksinasjon for denne gruppen er 30.08.21 og 31.08.21 og 20.09.21
da de skal vaksineres med Pfizer. 

De som enda ikke har fyllt 16 år på vaksinetidspunkt, må ha med seg samtykkeerklæring fra foreldre.
Dette finner dere på FHI sin hjemmeside, eller kontakte koronatelefon. 

Kontakt koronatelefon 77588114 dersom dere ikke har folkeregistrert adresse i Nordreisa, men likevel ønsker å få tatt vaksinen her.

 

VAKSINASJON FLYTTES TIL IDRETTSHALLEN

26. august 2021

Fra 30.08.21 vil vaksinasjon flyttes over til iDRETTSHALLEN. 
Vi anbefaler fortsatt
- munnbind før dere går inn
- møter presis, maks 5 minutt før tiden.
- ta kontakt med koronatelefon 77588114 dersom du har symptomer på    korona.

 

 

 

NÅ FORSKYVES 2.DOSENE

26. august 2021

De som har fått 1.dose i løpet av juli måned forskyves nå til uke 35.
Vi vil sende ut melding til alle dette gjelder, og anmoder sterkt om at dere  møter på oppgitt tidspunkt.
Dersom dere likevel av særskilte grunner ikke har mulighet å møte, ber vi dere ta kontakt snarest med koronatelefon: 77588114 mellom kl 08.00 og 15.00. 

Nordreisa kommune har mottatt mange doser fra Moderna/Spikevax. 
Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Det anbefales 4 uker mellom dose 1 og 2 når disse vaksinene kombineres.

 

I uke 34 (23 - 27.08 august)

20. august 2021

vil legekontoret ha redusert åpningstid på telefon. Dette pga redusert bemanning. 

Åpningstid: mandag - fredag kl 0800 - 1000 og kl 1400 - 1500.

Bestilling av ordinære timer og fornying av resepter, sykemeldinger etc kan gjøres via vår elektroniske bestillingstjeneste her. 

Ber om at disse henvendelsene ikke gjøres til legevakt da dette blokkerer for andre livsviktige henvendelser.

KORONAVAKSINERING DOSE 2

7. august 2021

Ber alle være oppmerksom på SMS fra 2097.

Vi sender ut time til Koronavaksine dose 2 på SMS. Noen vil nok bli innkalt tidligere enn planlagt, men alle vil måtte vente i minimum 3 uker på dose 2. Vi innkaller i henhold til lister for når dose 1 ble gitt.

Det vil stå i meldingen at dette gjelder Koronavaksine dose 2. 

Dersom du ikke kan møte på tildelt tidspunkt ta kontakt med oss på tlf 77588114.

Koronavaksinering fra og med uke 32

7. august 2021

Alle som ikke har fått koronavaksine dose 1 bes ta kontakt med oss på tlf 77588114 da det er flere vi ikke får svar hos når vi ringer.

 

KORONAVAKSINERING

30. juli 2021

Ungdom over 18 år som skal flytte fra Nordreisa til høsten for å studere kan bli prioritert for vaksine.

Dersom dere ikke har fått avklart vaksine, ta kontakt på 775 88114.

Nå har vi startet med å innkalle de som er i gruppe 11, Alder 25-39 år. 

Ansatte i skole/SFO og barnehage prioriteres innenfor rammen på inntil 10 % av kommunens tilsendte vaksinedoser. Vaksinering starter med ansatte som jobber i barnehage og SFO, og fortsetter med de som jobber i skolen. 

Alle som skal vaksineres vil bli ringt opp av oss.

Veldig viktig at dere ringer tilbake på tlf 775 88114 dersom dere ikke hadde mulighet å  svare når vi ringte.

For de som er over 65 år eller med underliggende sykdommer er det anbefalt 6 uker mellom 1. og 2. dose.

For resten av befolkningen vil det være 12 uker mellom 1. og 2.dose. 

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Listen over sykdommer/tilstander som det vises til i punkt 4 – 7 finner du hos FHI (FHI.no).

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Du blir kontaktet av pr telefon når det er din tur for vaksinasjon. Følg med på nettsiden til kommunen du bor eller oppholder deg i for detaljer.

REDUSERT TELEFON ÅPNINGSTID PÅ LEGEKONTORET

30. juli 2021

I uke 32 (09 - 13.august) vil legekontoret ha redusert åpningstid på telefon. Dette pga redusert bemanning. 

Åpningstid: mandag - fredag kl 0800 - 1000 og kl 1400 - 1500.

Bestilling av ordinære timer og fornying av resepter, sykemeldinger etc kan gjøres via vår elektroniske bestillingstjeneste her. 

Ber om at disse henvendelsene ikke gjøres til legevakt da dette blokkerer for andre livsviktige henvendelser.  

Sanju Singh

19. mars 2021

Sanju Singh har sagt opp sin stilling som fastlege ved Legekontoret. Han vil jobbe her frem til medio mai måned.

Stillingen som fastlege er utlyst. 

De som har hatt han som fastlege vil automatisk bli overført til den som blir ansatt i stillingen. 

Gudrun Bugge

18. februar 2021

1.mars kan vi ønske Gudrun Bugge velkommen som ny fastlege hos oss. Hun vil overta Bjørn Thomas Linnestad sine listepasienter.

SKAL DU TIL LEGEN ELLER SKAL DU TA EN BLODPRØVE

15. desember 2020

Alle som skal til lege eller til laboratoriet/ skiftestua må bestille time. Tlf 77588100 eller her på vår internettside.

Fordi vi også må opprettholde 1 meter sosial avstand blir venterommet vårt for trangt til at vi kan tilby alle å vente inne her.

Alle som kommer til time bes komme presis for å unngå unødig opphold på venterom og i korridor. 

Alle som får time til lege blir bedt om å vente i bilen hvis de kommer i egen bil. 

De som venter i bilen vil bli oppringt av legen når legen er klar til å ta imot dem på kontoret. 

De som har time til laboratoriet eller skiftestua kan ringe på døra.

Alle som har luftveis symptomer dvs forkjølelse, sår hals, hoste eller feber MÅ ringe for avklaring før oppmøte på time.

 

KORONATESTING

2. desember 2020

De som opplever symptomer som forkjølelse, hoste, feber, sår hals, endring i smaks-/luktesans eller hvis du må teste deg i forbindelse med jobb kan få dette utført dette etter avtale med Legekontoret.

Ring coronatelefon 77588114 så vil du blir satt opp til testing en av de nærmeste dagene. Det er viktig å huske på at du da blir satt i karantene frem til du får tilbakemelding på testen. 

Karantene vil si sosial avstand til andre mennesker. Du kan ikke gå på butikker eller andre offentlige steder. Du skal holde deg hjemme, men du kan selvfølgelig gå på turer ute i skog og mark, men husk å holde avstand til andre. Vær nøye med hygiene.

Når svarene fra testen foreligger vil vi ringe til alle som venter på svar uansett om det er negativt eller positivt. Det vil gå fra 2 - 3 dager før vi har svarene. Hvis du ønsker kan du selv følge med på Helse Norge.no på din side, der vil du se når svaret foreligger. 

Videre oppfordrer vi til å følge FHI sine råd og pålegg i forhold til smittevern. 

CORONATELEFON Nordreisa kommune

9. november 2020

Har du spørsmål angående corona eller testing for Covid-19 virus:

Ring tlf 77588114

FAKTURAGEBYR

31. mars 2020

I disse coronatider tar legene i bruk telefon-og videokonsultasjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli sendt ut faktura på disse konsultasjonene gjennom Melin.

Ber om forståelse for det.

Minner om at dere kan ringe legekontorets corona-telefon ved spørsmål og bekymringer!
Tlf 77 58 81 14

 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk av koronaviruset?

4. mars 2020

Ta kontakt med lege på telefon hvis du har slike symptomer: Luftveisinfeksjon, hoste, feber, brystsmerter og pustevansker og har vært i minst en av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.  

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelser

-         Ring legekontoret på telefon 77588100

-         Legevakt på telefon 116117

Personer som kan antas smittet med koronavirus i henhold til overnevnte situasjon må ta kontakt med legekontoret. 

For ytterligere informasjon gå inn på Folkehelseinstituttet.no eller ring opplysningstelefon 815 55 015.

ENDRING AV FASTLEGENES PASIENTLISTER

25. februar 2020

Blant fastlegene i Nordreisa kommune har det den 25.02.20 vært gjennomført justeringer i antall pasienter på fastlegelistene.

Det gir følgende endringer i pasientlistene:

 1. Sanju Singh overfører 70 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 700 listepasienter.
 2. Wivi Vikebø overfører 50 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 850 listepasienter.
 3. Bjørn Thomas Linnestad overfører 50 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 850 listepasienter.

Roald Inge Vestgaard får etter endringen 900 listepasienter.

De pasientene som blir berørt av endringene vil få beskjed av Helfo.

Endringene på listestørrelsen er gjort for bedre å kunne ivareta befolkningen i Nordreisa som har behov for legehjelp. Hensikten er bla kortere ventetid og mer tilgjengelige fastleger med økt kapasitet for hver enkelt pasient.

Som tidligere kan man bytte fastlege på www.helsenorge.no

 • STUDENTER

  30. august 2018

  I løpet av 1 år har vi 3 legestudenter innom oss.

  Det kan derfor hende at du vil få tilbud om å komme til student. 

  Ved behov får studenten veiledning fra en av de andre legene, gjerne sin veileder evt fastlegen din.

  Ta godt i mot våre studenter :-)

   

  Nytt telefonnummer for Ø-HJELP

  20. februar 2017

  Nytt telefonnummer for Øyeblikkelig hjelp:

  77 77 01 90 eller 116 117

   

  22.02.17
  fikk Nordreisa nytt Legevaktssystem.
  Legevaktsentralen vil betjene både Skjervøy og Nordreisa og er flyttet til Legekontoret/laboratoriet på Sonjatun. 

   

   

  Nye førerkortforskrifter

  13. oktober 2016

  Det er kommet nye og strengere regler i forbindelse med fornyelse av førerkort som gjelder fra 01.01.16.

  Dere kan se informasjon dersom dere følger linken som er lagt under lenken på hovedmenyen.

  NYTT TELEFON NUMMER

  14. mars 2016

  TIL LEGEKONTORET  -  TLF  77 58 81 00

   

  Nytt legevaktsnummer fra 1 september

  1. september 2015

  Ved øyeblikkelig hjelp ring tlf  116 117 
  OBS! Dette er et legevaktsnummer som er landsomfattende, og brukes over hele landet.

  Dersom du har behov for akutt hjelp må du fortsatt ringe 113

  Legekontoret i Nordreisa har fortsatt samme telefonnummer som tidligere, 775 88100

  I lunsjpausen kl 12:00 - 12:40

  17. oktober 2014

  er døra inn til skranke låst, men dersom det er behov for øyeblikkelig hjelp - bank på. 

  I dette tidspunkt vil også telefon være stengt.

  Ved øyeblikkelig hjelp ring  116 117. 

   

  ØYEBLIKKELIG HJELP

  9. desember 2013

   

  Ring 116117 eller 113