Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Dr Bjørn Thomas Linnestad slutter som fastlege 01.10.20

10. september 2020

Etter 6 års jobb som fastlege i Nordreisa slutter nå Bjørn Thomas Linnestad den 01.10.20.
I en overgangsfase er det mulig at Linnestad vil jobbe noe som vikar.

Nordreisa Kommune jobber med å finne ny lege til stillingen. 

Ny turnuslege

7. september 2020

Gudrun Kristine Bugge er vår nye turnuslege f.o.m 01.09.20 - 28.02.21.

LEGEKONTORET ER STENGT

20. august 2020

Fredag 21.08.20 fra kl 12.00

Ved øyeblikkelig hjelp, ring 116 117 evt 113 ved akutthjelp.

 

 

Vedrørende timebestilling

8. juni 2020

Vi må dessverre be om at alle som ønsker time hos fastlegen ringer oss på tlf 77588100 for bestilling av time. 

Det er pga restriksjoner i forbindelse med Coronasituasjonen.

Det er fortsatt mulig å bestille resepter, forlengelser av sykemelding og andre henvendelser via vår hjemmeside. 

Status Korona -

29. mai 2020

Pga fortsatt Koronarestriksjoner er det

INGEN ADGANG UTEN TIMEAVTALE!

 

Ring 77588100 for å bestille time. Konsultasjon gjennomføres via telefon, video evt ved oppmøte.

Timebestilling også til skiftestue og laboratoriet.

 

Reseptbestilling evt andre henvendelser gjøres pr telefon eller via vår internettside – www.sonjatun.no

 

VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP RING 116117

 

FAKTURAGEBYR

31. mars 2020

I disse coronatider tar legene mye i bruk telefon-og videokonsultasjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli sendt ut faktura på disse konsultasjonene gjennom Melin.

Ber om forståelse for det.

Minner om at dere kan ringe legekontorets corona-telefon ved spørsmål og bekymringer!
Tlf 77 58 81 14

 

CORONA TELEFON

17. mars 2020

Det er opprett ny telefon-linje for coronaforespørsler. 

Ring 77 58 81 14 dersom du har spørsmål.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk av koronaviruset?

4. mars 2020

Ta kontakt med lege på telefon hvis du har slike symptomer: Luftveisinfeksjon, hoste, feber, brystsmerter og pustevansker og har vært i minst en av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Områder med vedvarende spredning av koronaviruset (Iran, Sør-Korea, samt Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte i Italia) 
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.  

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelser

-         Ring legekontoret på telefon 77588100

-         Legevakt på telefon 116117

Personer som kan antas smittet med koronavirus i henhold til overnevnte situasjon må ta kontakt med legekontoret. 

For ytterligere informasjon gå inn på Folkehelseinstituttet.no eller ring opplysningstelefon 815 55 015.

NY TURNUSLEGE

26. februar 2020

Katrine Hald starter opp som turnuslege hos fra 01.03.20 og skal jobbe her frem til 31.08.20

ENDRING AV FASTLEGENES PASIENTLISTER

25. februar 2020

Blant fastlegene i Nordreisa kommune har det den 25.02.20 vært gjennomført justeringer i antall pasienter på fastlegelistene.

Det gir følgende endringer i pasientlistene:

 1. Sanju Singh overfører 70 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 700 listepasienter.
 2. Wivi Vikebø overfører 50 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 850 listepasienter.
 3. Bjørn Thomas Linnestad overfører 50 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 850 listepasienter.

Roald Inge Vestgaard får etter endringen 900 listepasienter.

De pasientene som blir berørt av endringene vil få beskjed av Helfo.

Endringene på listestørrelsen er gjort for bedre å kunne ivareta befolkningen i Nordreisa som har behov for legehjelp. Hensikten er bla kortere ventetid og mer tilgjengelige fastleger med økt kapasitet for hver enkelt pasient.

Som tidligere kan man bytte fastlege på www.helsenorge.no

 • Øyvind Roarsen

  20. mars 2019

  har startet opp med videreutdanning innen Samfunnsmedisin. Dette innebærer at han vil være endel borte i forbindelse med studiesamlinger i en periode på 3 år.

  Pasienter som har han som fastlege må i perioder regne med å få time hos turnuslege evt legestudent.

  Permisjoner

  20. mars 2019

  Roald Inge Vestgaard har permisjon i sin stilling fra 11.10.19 frem til oktober 2020. 

  Vikarlege er: Victoria Isaksen

   

   

  STUDENTER

  30. august 2018

  I løpet av 1 år har vi 3 legestudenter innom oss.

  Det kan derfor hende at du vil få tilbud om å komme til student. 

  Ved behov får studenten veiledning fra en av de andre legene, gjerne veileder evt fastlegen din.

  Ny student i perioden 21.10.19 til og med 15.12.19 er Sofie Jonassen Vibe

  Ta godt i mot våre studenter :-)

   

  NY TURNUSLEGE

  28. august 2017

  Ny turnuslege, Thea Grindstad

  starter 01.09.19 og skal være frem til 29.02.20.

   

   

  Nytt telefonnummer for Ø-HJELP

  20. februar 2017

  Nytt telefonnummer for Øyeblikkelig hjelp:

  77 77 01 90 eller 116 117

   

  22.02.17
  fikk Nordreisa nytt Legevaktssystem.
  Legevaktsentralen vil betjene både Skjervøy og Nordreisa og er flyttet til Legekontoret/laboratoriet på Sonjatun. 

   

   

  NYTT VEDRØRENDE FRIKORT

  9. januar 2017

  Dette er nytt fra 1. januar 2017:

  • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
  • Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2019 er 2085 kr.
  • Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
  • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortingetved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
  • Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

  Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2019: kr  2369,- 

  I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

  Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2258 kroner i egenandeler i 2018.

  Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

  Nye førerkortforskrifter

  13. oktober 2016

  Det er kommet nye og strengere regler i forbindelse med fornyelse av førerkort som gjelder fra 01.01.16.

  Dere kan se informasjon dersom dere følger linken som er lagt under lenken på hovedmenyen.

  NYTT TELEFON NUMMER

  14. mars 2016

  TIL LEGEKONTORET  -  TLF  77 58 81 00

   

  Nytt legevaktsnummer fra 1 september

  1. september 2015

  Ved øyeblikkelig hjelp ring tlf  116 117 
  OBS! Dette er et legevaktsnummer som er landsomfattende, og brukes over hele landet.

  Dersom du har behov for akutt hjelp må du fortsatt ringe 113

  Legekontoret i Nordreisa har fortsatt samme telefonnummer som tidligere, 775 88100

  I lunsjpausen kl 12:00 - 12:40

  17. oktober 2014

  er døra inn til skranke låst, men dersom det er behov for øyeblikkelig hjelp - bank på. 

  I dette tidspunkt vil også telefon være stengt.

  Ved øyeblikkelig hjelp ring  116 117. 

   

  ØYEBLIKKELIG HJELP

  9. desember 2013

   

  Ring 116117 eller 113